Съдържание

АЛМАНАХ
Година 4 (2012)

I. МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА

Tractatus de musica. Аноним от XIII в.
Превод доц. д-р Йордан Банев

Музикалната публика
Гл. ас. д-р Ирина Харалампиева

Въпросът за стила и многогласната традиция в православието
Гл. ас. д-р Весела Бояджиева

 

II. МУЗИКАЛНА ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ

Реторичната структура в бароковата музика
Петя Стефанова

Предпоставки и някои аспекти на политоналност в хармоничния език на Пучини
Гл. ас. Весела Наумова

Оркестрово-фактурные решения в”Фрагментах” Константина Илиева
Александрова Л. В., Одинцова Д. А.

 

IIІ. АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Опит върху изпълнението на Баховите клавирни концерти. Прочит на Концерт № 3, BWV 1054 в ре мажор, I част
Гл. ас. Веско Стамболов

Васил Казанджиев – Трио-соната за кларинет, виолончело и пиано. Музикален език, изпълнителски прочит, идеи за интерпретация
Доц. Георгита Бояджиева

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно брой 4 на АЛМАНАХ директно на вашата поща.