Съдържание

АЛМАНАХ
Година 3 (2011)

I. ТЕОРИЯ И ЕСТЕТИКА

Поетиката на Владимир Панчев. Многогласът като космическа цялост
Доц. д-р Ангелина Петрова

Философия, психология и естетика на музиката в Средна Азия. Суфизъм
Антоанета Цокова

За композиционната техника на Паул Хиндемит
Доц. Жорж Бонев

Звукът в театъра
Ас. Павел Стефанов

 

II. ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

Релацията музикален текст – сценичен образ като творчески подход в работата на оперния артист
Гл. ас. д-р Виолета Горчева

Художествената образност в късните клавирни цикли на Любомир Пипков като фактор, обуславящ интерпретационния и методологическия подход
Гл. ас. Александър Василенко

 

III. ПУБЛИЦИСТИКА

Двадесет и един отговора на седем въпроса
(разговор с композиторите Александра Карастоянова-Херментин, Симеон Пиронков-младши и Владимир Панчев)
Д-р Албена Найденова – Виена

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно брой 3 на АЛМАНАХ директно на вашата поща.