Съдържание

АЛМАНАХ
Година 2 (2010)

I. ГОЛЕМИ ИМЕНА И ТРАДИЦИИ НА НМА

Композиторът Димитър Тъпков
Гл. ас. Мария Бояджиева-Луизова, АМТИИ – Пловдив

 

II. МУЗИКАЛНО-НАУЧНО ТВОРЧЕСТВО В НМА

Естетика, история и теория

Словото в съвременните български акапелни творби по православни текстове
Георги Еленков

Премълчаното в програмата на Четвърта симфония на Чайковски
Проф. д-р Наташа Япова

Феноменологически проекции на музикалното
Емил Деведжиев

 

Изпълнителство и методика

Стилово-интерпретационен поглед върху клавирното сонатно творческтво на Иван Спасов с фокус върху Соната № 2
Явор Русев

За някои характерни ансамблови проблеми в Четвъртия концерт за пиано и оркестър от Панчо Владигеров
Доц. Ростислав Йовчев

Художествената образност в пиесите от клавирния цикъл “Мъниста” на Красимир Тасков. Някои характерни интерпретационни особености, почерпени от непосредствен педагогически опит
Гл. ас. Александър Василенко

Зараждане на изкуството на оркестровото дирижиране в България
Иван Илиев

Към съвременната интерпретация на бароковата опера
Д-р Ирина Харалампиева

 

III. АКАДЕМИЧНА СЦЕНА НА МЛАДИЯ МУЗИКАНТ

Маргарита Илиева

СВАЛЕТЕ БЕЗПЛАТНО

Въведете вашия имейл адрес, за да получите безплатно брой 2 на АЛМАНАХ директно на вашата поща.