Хипотези за броя и съдържанието на музикалните произведения на Филип Николай

Произведението „Klagelied der Christlichen Kirchen zu Gott über die Calvinianer und Rottengeister“ (Скръбна песен на християнските църкви към Бога oтносно калвинистите и духовете на отцеплението1 Думата Rottengeist може да бъде намерена в Речника на братя Грим като „любима дума на Лутер“, която той употребява в комбинация с „еретици“: „Ketzer und Rottengeister“ или паписти: „Rottengeister und […]