Хипотези за броя и съдържанието на музикалните произведения на Филип Николай

Изследването цели да влее светлина в рядко разглежданата и пренебрегвана в  последните близо два века тема за европейската духовна поезия и музика и по-специално за песните на известния немски теолог, поет, изследовател и педагог д-р Филип Николай (1556 – 1608). Самият автор е до голяма степен непознат у нас поради редица причини: малобройното му музикално […]