Шостакович, Симфония № 9. Диригентски поглед зад страниците на партитурата

Годината е 1945. СССР. Войната е приключила. Настъпил е дългоочакваният Ден на победата. Всички очакват новата симфония на Дмитрий Шостакович, която следва да бъде монументална героична симфония за оркестър, солисти и хор, своеобразен аналог с Деветата на  Бетовен и носеща същия номер. Самият Шостакович споделя още преди края на войната, че е започнал работа над такова произведение за величието на руския народ и за победата, което ще започне с голямо tutti. Това ще бъде и логичното продължение на трилогията, започната със Симфония № 7, Ленинградска, и Симфония № 8, написани по време на войната.