Историческо развитие и приложение на триструнния контрабас в съвременната инструментална практика

Преди да достигне до съвременния си вид, контрабасът преминава през множество промени и видоизменения на корпус, форма, размери, строй, брой и вид на струните. Това придава актуалност на проблема за автентичността на звука при съвременното изпълнение на произведения от предходни епохи, водеща до нарастване на интереса от страна на изпълнителите към старинните инструменти и реконструиране […]