За новите записи на Атанас Карафезлиев за фонда на БНР

Майсторското свирене на Атанас Карафезлиев на тромбон ме впечатли още в началните ни студентски години. През годините Карафезлиев прекрасно изсвири много красива музика. И така, за вече почти три десетилетия проф. д-р Атанас Карафезлиев се изгради завидно като изпълнител и преподавател (в НМА „Проф. Панчо Владигеров в София, но и на голям брой други места […]