Работа с партитурата – основни теоретически и практически аспекти. Характерни особености в процеса на първоначален прочит и анализ на партитури за хор и симфоничен оркестър

Прочит Всъщност думата „прочит“ отразява един от възможните начини за възприемане на музикалното произведение, който не е единственият. В усвояването може да участва и слухът, както и редица психомоторни механизми, присъстващи в съзнанието на музиканта. С оглед на този факт по-долу ще диференцираме начините на възприемане на музикалната творба като комплексно единство между прочитането на […]