Нотното писмо в епохата на софтуера

Този текст е част от дисертационния труд на автора със заглавие “Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация”, защитен през 2016 в СУ “Св. Климент Охридски”. Дигитализация. С навлизането на дигиталните похвати в книгоиздаването и чрез масовизацията на компютърните технологии в десетилетията след Втората световна война до края на XX век се […]