Креативните способности на хората с трайни увреждания и интеграцията им чрез музикалносценично изкуство

Общоприето е за степента на развитие на едно общество да се съди и по неговото отношение и грижа за слабите. В този контингент попадат най-вече хората с увреждания. По мои дългогодишни наблюдения, у тях често се формира нагласата, че останалите са длъжни да им съдействат, да ги обслужват и съжаляват, защото (след като са здрави) това нищо не им коства. Понякога хората с увреждания, както и някои от техните ръководители, разбират думата “интеграция” елементарно – като приобщаване към здрави хора, които непременно трябва да им отстъпват, да ги обгрижват, забавляват и да им отделят изключително внимание.