Гласът на музите

Ratio, luna, speculum non est imago, mirrour, not image Ezra Pound Ауратично и театрично 1Андрей Лешков. Ауратично и Театрично. Основни светогледни тематизми на модерното естетическо мислене. София: ЕИ „Омда“, 2018. (238 с.) Достъпно на URL: http://www.omda.bg/uploaded_files/files/articles/ндрей_Лешков__Книга_03_(c)__1523601151.pdf е взискателна книга. Изключителната и рядка за нашата университетска философия грижа, с която Андрей Лешков търси езиковия израз, понятията, […]