Особености на хармонията в клавирното творчество на М. П. Мусоргски

Хармонията на Мусоргски е уникално явление не само за музиката на XIX и XX в., но и днес. Тя запазва неповторимата си художествена стойност и през XXI век, като неизменно привлича вниманието с ярката самобитност на живописната хармоническа палитра, чрез която композиторът умело изразява музикалната си мисъл. Такъв феномен в световната музика, какъвто е хармоническият език на Мусоргски, изисква детайлен анализ от гледна точка на ролята му в изграждането на индивидуалния композиторски стил. Необходимостта от изследване на хармонията на Мусоргски в клавирното му творчество е продиктувана и от това, че нейната новаторска същност досега не е напълно разкрита.