Музиката на XX век: предизвикателство за солфежа?

Солфежът традиционно е специалност, която не само се посвещава на аудитивното, т.е. на звуковата страна на музиката, но изгражда съотношението между звук и нотация и установява връзка между теорията и възприятието, така че да не се чувства разлика между четене и слушане (свирене, пеене, композиране, дирижиранe), т.е. между мислене и слушане. Окото и ухото в […]