Скрито многогласие

Скрито многогласие се използва при произведения, композирани за едногласни инструменти (дървени и медни), за инструменти с ограничени възможности за многогласна фактура (струнни лъкови), като и за многогласни инструменти (китара, лютня, арфа, чембало, пиано, орган, челеста, ксилофон, маримба, глокеншпил, вибрафон) и дори за малки ансамбли в случите, когато фактурата надхвърля техническите им възможности за необходимото реално многогласие.