Българското хорово творчество и хоровоизпълнителско изкуство – взаимна връзка и обусловеност

Забележително събитие в историята на хоровото дело у нас е създаването през 1868 г. от Янко Мустаков на първия многогласен български хор в град Свищов – мъжка формация със светски репертоар. Наред с това в българските училища постепенно започва въвеждането на обучение по музика, както и създаването на малки хорове, които основно пеели едногласно.