Творческият процес на актьора

Актьорското творчество е осъзната, култивирана и целенасочена висша духовна дейност и потребност, специфична форма на самопознание и реализация чрез почти неограничените комуникативни способности на тялото. В този процес то се превръща в инструмент за излъчване на ясни и вълнуващи художествени внушения посредством постигнати ясни пространствени, звукови и пространствено-звукови изображения. Те са резултат на овладени актьорски психо-двигателни умения и професионално отзивчива памет за тяхното непринудено възпроизвеждане при условни, драматургично определени обстоятелства, кореспондиращи с житейската действителност. С това сценичното поведение на актьора става своеобразен синтезиран аналог и продължение на живота.