Вокално-постановъчни и естетически принципи на проф. Георги Златев-Черкин

Певческото изкуство, както всяко изкуство, има своите технически прийоми, без чието съблюдаване е немислимо то да бъде овладяно до съвършенство. Дори при наличието на прекрасни природни данни, човек, посветил се на пеенето, не може да постигне високото майсторство на художника – творец, без да е овладял основно „занаята“ и да е преминал през оная дълга […]