Казусът „енхармонизъм“ в клавирните сонати на Лудвиг ван Бетовен

Настоящото изложение е част от пространно изследване върху енхармонизма1 Поради тази причина част от въпросите по този проблем, като например този, засягащ ортографията, не присъстват или са само загатнати в текста.. С много малко изключения (Холопов, 2003; Amon, 2005) в разноезична специализирана литература проблемът „енхармонизъм“ се разглежда тясно и еднопосочно – само като специфичен ефект […]