Иновационен метод в началното обучение по цугтромбон – историко-органологичен аспект

Съвременното развитие на музикалнопедагогическата наука и практика изисква разработване на алтернативен метод в началното обучение по цугтромбон, който успешно да преодолее недостатъците на традиционния метод. В тази връзка, иновационен е методът, при който в началното обучение по цугтромбон в съвсем ранна възраст се използва алтовата разновидност на цугтромбона – алттромбонът (ит. trombone contralto, фр. trombone alto, нем. Alt-Posaune, англ. alto trombone, рус. альт-тромбон).