Класическият инструментален романс в творчеството на Моцарт и Бетовен. Съотношение жанр – структура – тема

В полето на текстово-музикалните жанрови форми романсът е музикалният вид, който на структурно и образно-драматургично равнище най-плътно и гъвкаво се адаптира към особеностите на поетичния текст. Навлизайки в музиката от В полето на текстово-музикалните жанрови форми романсът е музикалният вид, който на структурно и образно-драматургично равнище най-плътно и гъвкаво се адаптира към особеностите на поетичния […]