Значението на руската пианистична школа за изграждането на клавирното изкуство в страните от Далекоизточния регион (Китай, Корея, Япония)

В статията се извежда, че за изграждането на художествения облик на клавирното изкуство в Китай, Корея и Япония определящо значение има руската пианистична школа. Въздействието на руския пианизъм е мощен катализатор, позволил на клавирното изкуство на посочените страни да се развива в съответствие със собствения си национален манталитет, съществено да допълни и обогати емоционално-образната и […]