Етюдите от Йордан Гошев – сериозно предизвикателство за съвременния пианист

Написани през 2002 г., трите етюда представляват едно от най-значимите творчески постижения на Йордан Гошев. Те демонстрират трайния интерес на композитора към създаване на съвременна клавирна музика и към развитие на пианистичните умения според откритията на модерните композиционни техники, включително и на основата на българския фолклор.