„Диалози с тишината“ (Concerto piccolo № 6) за кларинет и виолончело на Петър Петров. Интерпретационни идеи и ансамблови проблеми

Петър Петров (роден през 1961 г.) е автор, който през целия си творчески път умело съчетава традиционното със съвременното, националното с универсалното и намира много допирни точки с различни времеви, културни и жанрови пластове в изкуството си. Нагласата му към жанровост, към претворяване на национални интонации в музиката личи от първите му творби в отношението […]