Импровизацията в джаз танца като средство за развиване на креативността на студентите

Импровизацията е един от първите начини за изява на човека. Тя е била в основата на всички зараждащи се изкуства. Професионалните им-провизаторски качества на изпълнителите са се развивали дълго време, докато не се е появила необходимостта натрупаният опит да се предава на следващите поколения.