Водата в музикално-педагогическата практика

Водата е един от най-удивителните елементи във Вселената. Благодарение на своите физични, химични и енергийно-информационни свойства тя играе изключително важна роля в изграждането на живата органична материя. Нейното пропорционално разпространение на планетата Земя отговаря на пропорционалното водно съдържание на човешкото тяло. Тя е единственият елемент, който присъства естествено в природата в трите си агрегатни състояния, […]