Възможности и перспективи пред разпространението на звукозаписни продукти в мрежова среда

Както всичко в Световната мрежа, и нейното собствено начало е поставено първо в ръцете на ентусиасти и едва впоследствие става обект, достатъчно привлекателен за начинания със структуриращи възможности. Процесите в тази метаморфоза са изключително динамични и бързо разгръщащи се, поради което днес може да се каже, че Интернет вече е среда, почти невъзможна за регулация, […]