Класическо по форма, формалистично по съдържание? Сонатната форма и додекафонията на Константин Илиев във Втората му симфония

През 1951 г. завърших Втората си симфония за духови инструменти. […] От нея започна използването на различни видове додекафонична техника от моето и следващите поколения[1]. Константин Илиев   Увод   Според Константин Илиев Втората му симфония за духови инструменти, ударни, арфа и пиано от 1951 г. заема специално място и в неговото творчество, и в […]