Ансамблово-изпълнителски проблеми в квартет № 4 „Микроквартет“ на Марин Големинов

Произведенията, които най-ярко характеризират промяната в езика на автора, са Концерт за струнен квартет и струнен оркестър и Квартет № 4 “Микроквартет”. Композираният през есента на 1967 г. 4 “Микроквартет” е посветен на квартет “Димов” и присъства неотменно в концертните му програми вече почти петдесет години.