Фестивалът за камерна музика в Дома на културата „Красно село“

От 16 до 18 май благодарение на инициативата на катедра „Камерна музика и съпровод“ към НМА „Проф. Панчо Владигеров“ и на Дома на културата „Красно село се проведе Първият фестивал на камерната музика. Вдъхновеното представяне на преподавателите и студентите, които показаха високо ниво и приобщиха публиката към камерното изкуство, основателно породи идеята фестивалът да се […]