Шест сонати за соло цигулка оп. 27 от Йожен Изаи. Технически проблеми и начини на овладяването им

Между произведенията на ХХ в жанра солова соната се откроява цикълът Шест сонати за соло цигулка на Йожен Изаи – велик цигулар-виртуоз, композитор, диригент и педагог, обществен деятел.