„Достатъчно“: мюзикъл на най-младите български творци за техните връстници и съвременници

Мюзикълът „Достатъчно“ е създаден от абсолвенти и студенти на трите академии на изкуствата – музикалната, художествената и театралната. Творбата е оригинална и изцяло авторска и разглежда темите за любовта и приятелството, за изкуството и творческото скъперничество и за себепознанието и извисяването на духа чрез силата на вярата в самия себе си. Много музика, песни, танци […]