Новата концепция за звука в сонорната музика от втората половина на ХХ век

Стремителната еволюция на музикалното мислене в XX век, характерният за времето експериментаторски дух и търсенето на „непроходени“ звукови пътища инспирират появата на композиторски иновации, остро акцентиращи върху разкрепостяването на звуковите и времепространствените рамки на музикалното произведение. Категоричен показател за измененията в структурата на музикалното битие е новото звукосъзерцание, новата поетика на звука, придобила най-отчетливи очертания […]