За ролята на Ж. Б. Кардон в историята на руската арфова школа

Статията е посветена на живота в Русия на един от най-крупните представители на парижката изпълнителска арфова школа – Жан Батист Кардон (1760 – 1803). Изследването се основава върху документи, първи издания и ръкописни копия, намерени от авторката на статията в архивите на Москва и Петербург; по тях са възстановени много неизвестни на европейските музиколози факти […]