Жанрова легитимност, композиционно-структурни решения и изпълнителски проблеми в сонати за пиано № 2, 4 и 8 от Васил Казанджиев

Преди няколко години в своя публикация Драгомир Йосифов окачествява писането на сонати в днешно време като „неактуален занаят“, изоставен поради „предвидлива гъвкавост и изострено чувство за съвременност“ (Йосифов, 2010: 42)1 Тази констатация се основава на несъвместимостта на релевантните за съвремието ни музикален език и изразни средства с вече утвърден музикален жанр, към чиято поява в […]