Значение на историко-битовия танц в сценичното изкуство и ролята му в професионалното обучение

Историческите танци представляват огромен научен интерес в днешно време. Вече има натрупани исторически изследвания по въпроса както от руски, така и от западни автори. Интересна, занимателна и поучителна е книгата на Франсоа Фертио1 Франсоа Фертио/Francois Fertiault (1814 – 1915) – френски писател, журналист, издател. „Histoire anecdotique et pittoresque de la danse“ (1854). Голям принос в […]