Артикулацията – едно от основните изразни средства при старите инструменти

Артикулацията (начинът на музикалното произно­шение, щрихите) е отражение на всеки конкретен стил. Тя е много съществен компонент на изпълнението, вълнуващ силно съвременния интерпретатор. Историческото развитие на музикалното творчество оказва влияние и на артикулацията. Стилът на произведението, характерен за всеки отделен период, подсказва начина на възпроизвеждане на основните компоненти на артикулацията – legato, non legato, marcato, […]