Подготовка на диригента за провеждане на звукозаписна сесия. Диригентски анализ. Концептуални проблеми

Подготовката за провеждане на звукозаписна сесия е като настройването на механизъм, който е съставен от комплекс сегменти. За да върви гладко звукозаписната сесия, всеки от сегментите трябва да е правилно моделиран и в синхрон с останалите. Ако една от частите не работи правилно или не е добре организирана, това спъва целия процес на работа. За […]