Музика и Ренесанс – методологически аспекти на периодизацията

Всяко заглавие, което се опитва да събере думите „музика“ и „Ренесанс“, се обвързва с необходимостта от обяснения и уговорки. Очебийната причина за дългия и опосредстван път към свързването на тези думи е отстоянието между равнищата, на които се намира това, което те описват. Най-лесната и вероятно най-коректна граматическа версия на подобно свързване е чрез съюз […]