Психоакустичните принципи като метод за художествена манипулация в музикалнотворческия процес и работата със звук

Психоакустиката е науката за възприятието на акустичните стимули. Научна област, която се занимава с връзката между обективните, физически качества на сензорните стимули в нашата околност и субективните, психологически реакции, предизвикани от тях – тя има за цел да обясни начина, по който възприемаме субективно музикалните звукови сигнали.