Сабин Леви – рядко явление в нашия музикален живот

Запознах се със Сабин Леви на органовия концерт, който той изнесе във Варна на 3. август 2018 г. в Евангелската методистка църква. В залата със знаковото име „Бах“ има неголям, но хубав орган – реплика на холандски бароков орган, – построен през последното десетилетие на XX век от немския майстор органостроител Йенс Щайнхоф. Този орган […]