Държавната социална поръчка в СССР като система на организация на социокултурната дейност през 30-те години на ХХ век

Съветската художествена култура през 30-те години на ХХ век е предмет на многобройни изследвания, които се отнасят както до отделните видове изкуства, така и до системния анализ на културната ситуация в страната. По това време Съветският съюз е тоталитарна държава, в която всички форми на художествена и културна дейност се определят от държавната идеология. По […]