Художествени открития, аналогии и новаторство в операта „Косара“ от Маестро Георги Атанасов. Размишления на базата на личния диригентски досег с произведението

Операта „Косара“ е петата поред творба в жанра, създадена от Маестро Георги Атанасов. С нея той не само прави рязък завой, но осъществява и качествен еволюционен скок в своя композиционен стил. Творецът категорично напуска руслото на битовизма и фолклора като източник на музикални идеи, характерно за три от неговите предишни опери – „Гергана“, „Запустялата воденица“ […]