Политиката към музикалната самодейност в контекста на политиката в областта на музикалната култура по времето на Комитета за наука, изкуство и култура (1948 – 1954)

Настоящата статия е част от изследване на музикалната самодейност в България по времето на социализма, насочено най-вече към връзката самодейност – музикален фолклор. В предходни свои публикации (Найденова, 2016; Найденова, 2017) съм проследила въпросите за институциите, управляващи самодейността между 1944 и 1954 година, за състоянието и видовете самодейни състави в по-малките градове и селата и […]