Сонати за цигулка и пиано от Лазар Николов (1979) – изпълнителски насоки

Сонатината е написана в тричастна форма, като заглавието на творбата лаконично изразява  авторовия замисъл. Интересна е с появата на автоколажна техника много преди преломната Симфония № 5, която е изградена на базата на тази техника. Темите на първа и трета част са автоцитати – като подзаглавие при публикуването на Сонатината е изписано “по две поеми от 1945 – 1946 г.”, но такива ранни творби не влизат в списъка с творчеството на композитора. Възможно е те да липсват поради асоциирането им с “музиката на нашите учители, успешно ползващи се от интонациите и ритмиките на нашите селски песни и танци” (Николов, 1998: 24). Но, от друга страна, композиторът в разговори е споделял, че подзаглавието на Сонатината е сгрешено и че е ставало дума за “две теми от 1945 – 1946″1.