Клавирна соната за четири ръце от Франсис Пуленк (жанрово- стилови и интерпретационни аспекти)

Сонатата за четири ръце (1918) от Франсис Пуленк е първата по рода си творба в жанра соната за клавирно дуо в развитието на френската клавирна музика от епохата на клавесинистите до ранния ХХ век.