За Проф. Д.Изк. Иван Хлебаров

Като дългогодишен член и уважаван ръководител на Катедра “История на музиката и етномузикология” в НМА, проф. д.изк. Иван Хлебаров повече от 40 години изпълнява тази мисия като всеотдаен педагог, който възпитава поколения български музиканти в респект и любов към Музиката.