Томи Кърклисийски. Етюди за клавирна токата. За творческата динамика във взаимоотношения между стил, жанр и форма в токати за пиано в музика на XX – XXI век

В съвременното музикознание съществува изключително богатство и разнообразие на паралелно развиващи се изследователски полета, изхождащи от многослойната и високоорганизирана звукова материя. От микроелементите и първичните импулси и ядра, траекторията на закономерно течащата във времето и пространството звукова материя се отправя към високите етажи на драматургията, структурните решения, към музикалния език, към жанровата система на музиката, […]