За творческата дейност на Добромир Митев

Познавам доц. д-р Добромир Митев от назначаването му като хоноруван преподавател в НМА. Той възроди класа по акордеон, който бе закрит през 80-те години на миналия век. Започвайки с двама студенти, благодарение на безспорния си талант, неуморен труд и посветил се на идеята за осъвременяване на педагогическите подходи в музикално-инструменталното обучение на младите хора, Добромир […]