Късният Шчедрин – изпълнителски аспекти на клавирния цикъл „Въпроси“ (2003)

Късното творчество на Шчедрин отразява тенденции в музикалното изкуство на втората половина на ХХ век като лаконичност1 Посоченото качество „лаконичност“ има отношение към т.нар. „микротематизъм“, изразяващ мотивното разбиране за тема, при което значими за развитието на процеса са синтактично несамостоятелни, но натоварени с важно изразно значение елементи. Това са ритмо-мелодийни обединения от няколко звука – […]